Javna tribuna
Učni pripomočki Nakupovalna košarica
Pogoji naročanja
št. zadetkov: 19 STRAN: 1 | 2

Tonka Tacol, Črtomir Frelih, Jožef Muhovič, Domen Zupančič: LIKOVNO IZRAŽANJE 9

Učbenik za 9. razred osnovne šole

Avtor(ji): Tonka Tacol, Črtomir Frelih, Jožef Muhovič, Domen Zupančič

Učbenik zaokroža spoznavanje temeljnih zakonitosti likovnih pojmov in vpeljuje učence v vizualno dimenzijo življenja. Vsebine, ki so jih učenci že osvojili, so v tem učbeniku poglobljene.

Format: 21,5 × 28 cm, 108 strani, večbarvni tisk, broširana vezava, plastificirane platnice

Učbenik je usklajen z novim učnim načrtom iz l. 2012.

Učbenik je potrdil Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje.

več o izdelku » 


CENA: 19,50 €
v ceno je vključen 5 % DDV

Izdelek je na voljo

št. izvodov

Tonka Tacol: LIKOVNE IGRARIJE 1

Učbenik za likovno vzgojo za 1. razred devetletne osnovne šole

Avtor(ji): Tonka Tacol

Učbenik za likovno vzgojo v prvem razredu devetletne osnovne šole predstavlja učencem knjigico zgodbic, ki jim zbujajo radovednost o likovnih pojmih in jih navdušujejo za likovno izražanje. V svet zgodbic popelje učence v šoli učitelj, lahko pa tudi starši doma.

Format: 21 × 28 cm, 64 strani, večbarvni tisk, šivano z žico, plastificirane platnice

Učbenik je potrdil Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje in velja do konca šolskega leta 2012/2013.

 

več o izdelku » 


CENA: 7,56 €
v ceno je vključen 5 % DDV

Izdelek je razprodan

Tonka Tacol: LIKOVNE IGRARIJE 2

Učbenik za likovno vzgojo za 2. razred devetletne osnovne šole

Avtor(ji): Tonka Tacol

Učbenik za likovno vzgojo v 2. razredu devetletne osnovne šole smiselno nadgrajuje učbenik za prvi razred. S pomočjo kratkega besedila in bogatega slikovnega gradiva (in fotografij) ter dejavnosti in pojavov v naravi in okolju učencem nazorno predstavlja nekatere likovne pojme, jim omogoča globlje doživljanje in jih navdušuje za likovno izražanje.

Format: 21 × 28 cm, 76 strani, večbarvni tisk, broširana vezava, plastificirane platnice

Učbenik je potrdil Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje in velja do konca šolskega leta 2012/2013.

 

več o izdelku » 


CENA: 12,00 €
v ceno je vključen 5 % DDV

Izdelek je na voljo

št. izvodov

Tonka Tacol: LIKOVNE IGRARIJE 3

Učbenik za likovno vzgojo za 3. razred devetletne osnovne šole

Avtor(ji): Tonka Tacol

Učbenik omogoča učencem, da obnovijo vedenje o spoznanih likovnih pojmih, poleg tega pa spoznavajo tudi nove. Na slikovnem gradivu – fotografijah umetniških risb, slik in kipov ter odtisov in stavb – odkrivajo posebnosti likovnih izraznih sredstev: črt, pik, barv, odtisov, kiparskih in arhitekturnih volumnov.

Format: 21 × 28 cm, 72 strani, večbarvni tisk, broširana vezava, plastificirane platnice

Učbenik je potrdil Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje in velja do konca šolskega leta 2012/2013.

 

več o izdelku » 


CENA: 13,60 €
v ceno je vključen 5 % DDV

Izdelek je razprodan

Tonka Tacol, Beatriz Tomšič Čerkez: LIKOVNO IZRAŽANJE 4

Učbenik za likovno vzgojo za 4. razred devetletne osnovne šole

Avtor(ji): Tonka Tacol, Beatriz Tomšič Čerkez

Avtorici: dr. Tonka Tacol, dr. Beatriz Tomšič Čerkez

Likovne vsebine so v učbeniku opisane na način, ki učence že usmerja v doslednejšo besedno interpretacijo likovnih pojmov. Obogatijo besedni jezik, razumevanje pa potrjujejo z likovnim izražanjem. Že sami naslovni jasno predstavljajo vsebino likovnih zakonitosti po likovnih področjih.

Format: 21,5 × 28 cm. 88 strani, večbarvni tisk, broširana vezava, plastificirane platnice

Učbenik je potrdil Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje in velja do konca šolskega leta 2012/2013.

Učbenik ni več veljaven. Na zalogi še nekaj izvodov, namenjenih izključno individualnim kupcem (fizičnim osebam)!

več o izdelku » 

Oglejte si nekaj strani iz knjige
(za listanje potrebujete Acrobat Reader)


CENA: 10,01 €
v ceno je vključen 5 % DDV

Izdelek je razprodan

Tonka Tacol, Črtomir Frelih, Jožef Muhovič, Domen Zupančič: LIKOVNO IZRAŽANJE 4

Učbenik za 4. razred osnovne šole

Avtor(ji): Tonka Tacol, Črtomir Frelih, Jožef Muhovič, Domen Zupančič

Likovne vsebine so v učbeniku opisane na način, ki učence že usmerja v doslednejšo besedno interpretacijo likovnih pojmov. Obogatijo besedni jezik, razumevanje pa potrjujejo z likovnim izražanjem. Že sami naslovni jasno predstavljajo vsebino likovnih zakonitosti po likovnih področjih.

Format: 21,5 × 28 cm. 88 strani, večbarvni tisk, broširana vezava, plastificirane platnice

Učbenik je usklajen z novim učnim načrtom iz l. 2012.

Učbenik je potrdil Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje.


več o izdelku » 


CENA: 19,50 €
v ceno je vključen 5 % DDV

Izdelek je na voljo

št. izvodov

Tonka Tacol, Beatriz Tomšič Čerkez: LIKOVNO IZRAŽANJE 5

Učbenik za likovno vzgojo za 5. razred devetletne osnovne šole

Avtor(ji): Tonka Tacol, Beatriz Tomšič Čerkez

Učbenik uvaja učence v nova spoznanja o likovnih problemih. Poglobljena znanja o likovnih pojmih omogočajo učencem, da se lažje besedno in likovno izrazijo. S pomočjo podrobnejšega besedila in slikovnega gradiva lahko odkrivajo posebnosti likovnih zakonitosti neposredno na zgledih v okolju in naravi ter na umetniških delih, ki jih srečajo v galerijah, pa tudi na reprodukcijah na plakatih, v knjigah, revijah ...

Format: 21,5 × 28 cm, 110 strani, večbarvni tisk, broširana vezava, plastificirane platnice

Učbenik je potrdil Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje in velja do konca šolskega leta 2012/2013.

Učbenik ni več veljaven. Na zalogi še nekaj izvodov, namenjenih izključno individualnim kupcem (fizičnim osebam)!

več o izdelku » 

Oglejte si nekaj strani iz knjige
(za listanje potrebujete Acrobat Reader)


CENA: 10,01 €
v ceno je vključen 5 % DDV

Izdelek je razprodan

Tonka Tacol, Črtomir Frelih, Jožef Muhovič, Domen Zupančič: LIKOVNO IZRAŽANJE 5

Učbenik za 5. razred osnovne šole

Avtor(ji): Tonka Tacol, Črtomir Frelih, Jožef Muhovič, Domen Zupančič

Učbenik uvaja učence v nova spoznanja o likovnih problemih. Poglobljena znanja o likovnih pojmih omogočajo učencem, da se lažje besedno in likovno izrazijo. S pomočjo podrobnejšega besedila in slikovnega gradiva lahko odkrivajo posebnosti likovnih zakonitosti neposredno na zgledih v okolju in naravi ter na umetniških delih, ki jih srečajo v galerijah, pa tudi na reprodukcijah na plakatih, v knjigah, revijah ...

Format: 21,5 × 28 cm, 110 strani, večbarvni tisk, broširana vezava, plastificirane platnice

Učbenik je usklajen z novim učnim načrtom iz l. 2012.

Učbenik je potrdil Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje.

več o izdelku » 


CENA: 19,50 €
v ceno je vključen 5 % DDV

Izdelek je na voljo

št. izvodov

Tonka Tacol, Beatriz Tomšič Čerkez: LIKOVNO IZRAŽANJE 6

Učbenik za likovno vzgojo za 6. r. devetletne in 5. r. osemletne osnovne šole

Avtor(ji): Tonka Tacol, Beatriz Tomšič Čerkez

Vsebine v učbeniku predstavljajo učencem posebnosti izraznih sredstev, oblikovalnih načel pa tudi likovnih materialov in pripomočkov. Učbenik je učencem pripomoček pri raziskovanju likovnih problemov v naravi in okolju ter na likovnih staritvah umetnikov. Učenci spoznajo posebnosti likovnih tehnik z različnih likovnih področij in to jim pomaga, da si laže pridobivajo tako imenovani ''občutek za likovne materiale'', pri likovnem izražanju v tako predstavljenih likovnih tehnikah tem pa si razvijajo tudi ročne spretnosti. Likovnoteoretični pojmi, ki jih učenci spoznajo s pomočjo učbenika, pa jim omogočajo povezovanje z lastnimi idejami in vpletanje v likovno izražanje, v katerem odslikavajo svoje zmožnosti predstavljanja, opazovanja, likovnega spomina in domišljije.

Format: 21,5 × 28 cm, 104 strani, večbarvni tisk, broširana vezava, plastificirane platnice

Učbenik je potrdil Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje in velja do konca šolskega leta 2012/2013.

Učbenik ni več veljaven. Na zalogi še nekaj izvodov, namenjenih izključno individualnim kupcem (fizičnim osebam)!

več o izdelku » 

Oglejte si nekaj strani iz knjige
(za listanje potrebujete Acrobat Reader)


CENA: 10,01 €
v ceno je vključen 5 % DDV

Izdelek je razprodan

Tonka Tacol, Črtomir Frelih, Jožef Muhovič, Domen Zupančič: LIKOVNO IZRAŽANJE 6

Učbenik za 6. razred osnovne šole

Avtor(ji): Tonka Tacol, Črtomir Frelih, Jožef Muhovič, Domen Zupančič

Vsebine v učbeniku predstavljajo učencem posebnosti izraznih sredstev, oblikovalnih načel pa tudi likovnih materialov in pripomočkov. Učbenik je učencem pripomoček pri raziskovanju likovnih problemov v naravi in okolju ter na likovnih staritvah umetnikov. Učenci spoznajo posebnosti likovnih tehnik z različnih likovnih področij in to jim pomaga, da si laže pridobivajo tako imenovani ''občutek za likovne materiale'', pri likovnem izražanju v tako predstavljenih likovnih tehnikah tem pa si razvijajo tudi ročne spretnosti. Likovnoteoretični pojmi, ki jih učenci spoznajo s pomočjo učbenika, pa jim omogočajo povezovanje z lastnimi idejami in vpletanje v likovno izražanje, v katerem odslikavajo svoje zmožnosti predstavljanja, opazovanja, likovnega spomina in domišljije.

Format: 21,5 × 28 cm, 104 strani, večbarvni tisk, broširana vezava, plastificirane platnice

 

Učbenik je usklajen z novim učnim načrtom iz l. 2012.

Učbenik je potrdil Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje.

več o izdelku » 


CENA: 19,50 €
v ceno je vključen 5 % DDV

Izdelek je na voljo

št. izvodov

št. zadetkov: 19STRAN: 1 | 2