Javna tribuna
Revija Likovna vzgoja Nakupovalna košarica
Pogoji naročanja

 

LIKOVNA VZGOJA, revija za vse stopnje izobraževanja

Naslov uredništva:
Revija LIKOVNA VZGOJA, Lipahova ulica 23, 1000 Ljubljana

Uredniški odbor: mag. Črtomir Frelih (glavni urednik),
dr. Helena Berce Golob, Tomaž Gorjup, Robi Klančnik, dr. Jožef Muhovič, Marija Heberle Perat, Branko Šuster, mag. Tonka Tacol, mag. Tomaž Vrlič

Svet revije: Peter Krivec, Ivo Mršnik

Revija je namenjena vzgojiteljicam in vzgojiteljem v vrtcih, učiteljicam in učiteljem na razredni stopnji osnovne šole, likovnim pedagogom na predmetni stopnji osnovne šole in v srednjih šolah ter študentkam in študentom Akademije za likovno umetnost, Visoke šole slikarstva, pedagoških fakultet in Fakultete za arhitekturo, posamezni članki pa tudi drugim.

Vabilo avtorjem: vabimo vse, ki bi želeli bralcem prenesti kakšno svojo poklicno izkušnjo s področja likovne vzgoje, da pošljejo svoje prispevke, opremljene s slikovnim gradivom, na naslov uredništva. V vsaki številki bomo objavili nekaj uspelih likovnih del učencev, zato vabimo mentorje, da nam pošiljajo najbolj posrečena likovna dela svojih učencev. Likovna dela pošiljajte po pošti na disketah ali zgoščenkah, če ne gre drugače, pa sprejemamo tudi fotokopije in izvirnike.

Vabimo tudi bralce, da pripravijo in pošljejo kakšen zanimiv članek s področja likovne vzgoje in umetnosti ter se tako pridružijo verigi naših avtorjev.

LIKOVNI NATEČAJI REVIJE
Revija LIKOVNA VZGOJA načrtuje tudi likovne natečaje za vse stopnje vzgoje in izobraževanja.
Prvi je na vrsti letošnji natečaj pod naslovom LIKOVNA PODOBA MOJEGA ŽIVLJENJSKEGA OKOLJA.

Celoletna naročnina (5 številk): 6.400,00 SIT (DDV je vštet v ceni)
Naročanje revije:
DEBORA, d.o.o., Lipahova ulica 23, 1000 Ljubljana
telefon: 01/256 13 69, 256 25 95, faks: 01/257 27 60, elekt. pošta: info@debora.si oz. v naši spletni trgovini.