Javna tribuna
Učni pripomočki Nakupovalna košarica
Pogoji naročanja

Nina Šuštaršič, Milan Butina, Klavdij Zornik, Iris Skubin, Blaž de Gleria: LIKOVNA TEORIJA

Učbenik likovne teorije za gimnazije in druge srednje šole

Avtor(ji): Nina Šuštaršič, Milan Butina, Klavdij Zornik, Iris Skubin, Blaž de Gleria

Učbenik likovne teorije za umetniške gimnazije likovne smeri učinkovito povezuje likovno teorijo in prakso ter vabi v univerzalni krog ustvarjalnega snovanja, ki je nepopolno brez teoretične refleksije in analize. Dijake vodi k urejenemu likovnemu razmišljanju ter k tehtnemu, smiselnemu in konceptualno jasnemu snovanju.

Format: 21 × 29,7 cm, 152 strani, večbarvni tisk, broširana vezava

Učbenik je potrdil Strokovni svet RS za splošno izobraževanje.

 

Oglejte si nekaj strani iz knjige
(za listanje potrebujete Acrobat Reader)

 

CENA: 33,86 €
v ceno je vključen 5 % DDV

Izdelek je na voljo

št. izvod ovRecenzenta: dr. Jožef Muhovič, mag. Igor Kregar

Učbenik nevsiljivo in postopoma seznanja dijake z likovno govorico ter jih usmerja k njeni ozaveščeni praktični uporabi. Učbenik bo v pomoč dijakom likovnih gimnazij pri strokovnih predmetih, vsem drugim srednješolcem, še posebno gimnazijskim, pa pri predmetu likovno snovanje. Še posebej je namenjen vsem, ki se želijo na srednji stopnji likovno opismeniti in nameravajo šolanje nadaljevali na visokih likovnih šolah, praktično pa bo pomagal tudi tistim, ki želijo teoretična spoznanja uporabiti pri materializaciji lastnih likovnih zamisli. Učbenik tudi usposablja bralce za uporabo strokovnih izrazov pri opisovanju, razlaganju in vrednotenju likovnih izdelkov ter jim pomaga razvijati, poglabljati in bogatiti njihov likovni talent.

Posamezna poglavja v učbeniku poleg zgledov iz svetovne zakladnice likovne umetnosti dopolnjujejo tudi likovni izdelki srednješolcev, ki so pod vodstvom Nine Šuštaršič izvajali vaje na likovnoteoretske teme, s katerimi jim je avtorica nazorno približala zakonitosti likovnega jezika in jim pokazala možnosti njegove praktične uporabe pri likovnem snovanju.

VSEBINA: Predmet likovne teorije, Kratek pregled zgodovine razvoja likovne teorije in nekaterih vplivov na njen nastanek in razvoj, Področja likovne ustvarjalnosti, Vidno zaznavanje, Oblike kompozicije, Kompozicijski principi, Poti likovne kompozicije, Likovna produkcija kot oblika komunikacije.