Javna tribuna
Knjige Nakupovalna košarica
Pogoji naročanja

: PARIŠKA MIROVNA POGODBA

Integralno prevodno besedilo

Knjiga vsebuje prvi slovenski prevod celovitega besedila Mirovne pogodbe z Italijo iz leta 1947, ki ima izjemen pomen za Slovenijo kot suvereno in neodvisno državo. Prevod - pomemben je tudi v terminološkem smislu - je kar najbolj verodostojen, saj je njegovo delovno različico natančno pregledala tudi vladna Strokovna skupina za redakcijo prevodov meddržavnih aktov.

Knjigi sta priloženi faksimilni geografski karti C in D iz Priloge I Mirovne pogodbe: Prikaz pogodbeno določenih mej med Italijo, FLRJ in STO.

Format: 16 × 23 cm, 120 strani, enobarvni tisk, trda vezava

 

NA ZALOGI SAMO ŠE NEKAJ IZVODOV TE EDINSTVENE KNJIGE!

 

CENA: 40,01 €
v ceno je vključen 5 % DDV

Izdelek je na voljo

št. izvod ovPrevod: Breda Negro - Marinič, mag. Mateja Mrak - Thorne, Marija Zlatnar
Predgovor: dr. Borut Bohte, dr. Mirjam Škrk
Zbirka: "Vrag ali mejak?"

Knjiga prinaša prvi slovenski prevod celotnega besedila Mirovne pogodbe z Italijo, ki ima za Slovenijo kot suvereno in neodvisno državo izjemen pomen. Podpisana je bila 10. februarja 1947 v Parizu, veljati pa je začela 15. septembra istega leta, vendar doslej še ni bila v celoti objavljena v slovenskem jeziku. Integralni slovenski prevod je pripravilo Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije, za izdajo in distribucijo knjige pa je poskrbela založba Debora.
Prevod prispeva poleg pomembne politične dimenzije tudi k oblikovanju lepe slovenske strokovne terminologije in stilistike pri izvirnih ali prevodnih besedilih mednarodnih pogodb.

Delovni prevod Mirovne pogodbe z Italijo temelji na angleškem izvirniku ter na upoštevanju francoskega izvirnika in srbskega prevoda. Pri delu so morale prevajalke prebroditi težave z uporabo krajevnih imen, saj izvirniki vseh treh besedil uporabljajo izključno italijanska imena krajev ob italijansko-slovenski meji.

Tako pripravljeni prevod je od prve do zadnje strani pregledala še vladna strokovna skupina za redakcijo prevodov meddržavnih aktov, ki se objavljajo v Uradnem listu Republike Slovenije. Da bi ostali zvesti izvirniku v kar največjem možnem obsegu, se je strokovna skupina odločila za pisavo imen v obeh jezikih, v italijanščini in kurzivno v slovenščini. Strokovnjaki so si prizadevali za dosledno uporabo ustreznih slovenskih mednarodno-pravnih, drugih pravnih in pravilnih strokovnih izrazov. Pri tem so obdržali nekatere mednarodnopravno ustaljene izraze, ki jih ni moč prevesti.

Mirovni pogodbi je dodano členjeno imensko kazalo, predgovor pa jo osvetljuje v luči vprašanj, ki posebej zadevajo Slovenijo z vidika nadaljnjega mednarodnopravnega razvoja obravnavane problematike.

POGLAVJA: Ozemeljske klavzule, Politične klavzule, Vojni zločinci, Vojnomornariške, armadne in vojnoletalske klavzule, Umik zavezniških sil, Zahtevki, ki izhajajo iz vojne, Premoženje, pravice in interesi, Splošni ekonomski odnosi, Reševanje sporov, Druge ekonomske določbe, Končne določbe, Seznam prilog.

Knjigi sta priloženi faksimilni geografski karti C in D iz Priloge I Mirovne pogodbe: Prikaz pogodbeno določenih mej med Italijo, FLRJ in STO.