Javna tribuna
Knjige Nakupovalna košarica
Pogoji naročanja

Tonka Tacol, Tomaž Gorjup, Beatriz Tomšič Čerkez, Roman Makše, Črtomir Frelih, Zdenko Huzjan: USTVARJALNI UČITELJ

Dejavniki osebnostne in strokovne rasti

Avtor(ji): Tonka Tacol, Tomaž Gorjup, Beatriz Tomšič Čerkez, Roman Makše, Črtomir Frelih, Zdenko Huzjan

V zborniku z naslovom Ustvarjalni učitelj so zbrani članki strokovnjakov in profesorjev s področja likovne umetnosti. V njih so predstavljena nova spoznanja in pristopi k likovni ustvarjalnosti kot tudi metode poučevanja likovne vzgoje. Avtorji govorijo tudi o vlogi likovne vzgoje v učnem procesu in o pomenu likovnega ustvarjanja za otrokov razvoj. Navajajo tudi predloge za učinkovitejše poučevanje likovnih predmetov in za večjo ustvarjalnost učiteljev.

Format: 16,5 × 23 cm, 176 strani, enobarvni tisk, mehka vezava

Knjiga je financirana iz sredstev Evropskega socialnega sklada in Ministrstva za šolstvo in šport Republike Slovenije.

 

CENA: 16,00 €
v ceno je vključen 5 % DDV

Izdelek je na voljo

št. izvod ovRecenzenti: prof. dr. Božena Šupšáková, prof. Ivo Mršnik

V zborniku z naslovom Ustvarjalni učitelj so prispevki strokovnjakov z likovnega področja - vsi predavajo na ljubljanski pedagoški fakulteti -, ki želijo predstaviti svoje poglede na poučevanje likovne vzgoje.

Nova (praktična) spoznanja namreč zahtevajo spremembe tudi pri poučevanju likovne vzgoje in poudarjajo pomen vseživljenjskega izobraževanja. Številni učitelji namreč ne razmišljajo kaj dosti o pomenu osebnega, strokovnega in pedagoškega razvoja. Prav tako je še vedno zapostavljen čustveni, socialni in spoznavni vidik učencev in še zlasti njihova dejavna vloga.

Za izgrajevanje aktivne vloge učencev v učnem procesu likovne vzgoje in tudi za njihovo uspešno delovanje v družbi je pomembno, da učitelj uresničuje svoje zamisli in hkrati spreminja svoj način poučevanja. Učitelj mora namreč dobro poznati učni proces in likovni razvoj učencev ter njihove individualne razlike ter jih spodbujati k izrabi likovnega znanja in izkušenj.

Kakovost poučevanja likovne vzgoje se izkazuje tako v trajnosti in uporabnosti znanja ter spretnosti kot tudi v različnih življenjskih situacijah. Učitelj, ki se zaveda svojih kompetenc in skrbi za svoj osebnostni in pedagoški razvoj, lahko veliko prispeva k osebnostnemu in likovnemu razvoju učencev. Kakovostni rezultati takšnega učitelja se kažejo v ustreznem strukturiranju učnega procesa, v ustvarjalnem reševanju problemov ter v odgovornem, neodvisnem ravnanju (T. Tacol).

Strokovno avtonomijo pa lahko uveljavlja le nekdo, ki pedagoško delo in likovno izražanje sprejema kot raziskovanje, s katerim skuša (pre)oblikovati izkušnje učencev, jih usmerjati ter spremljati njihove zamisli, spremembe in razvoj (B. T. Čerkez).

Avtorji člankov so podali svoja mnenja in predloge, kako v učiteljski poklic vključiti več ustvarjalnosti. Možnosti so seveda različne, nobena ni učinkovita sama po sebi, temveč je vsaka odvisna od različnih dejavnikov, ki vplivajo na likovnoustvarjalno in likovnopedagoško delo.