Javna tribuna
Knjige Nakupovalna košarica
Pogoji naročanja

Tomaž Vrlič: LIKOVNO-USTVARJALNI RAZVOJ OTROK V PREDŠOLSKEM OBDOBJU

Avtor(ji): Tomaž Vrlič

Avtor: dr. Tomaž Vrlič (alias dr. Tomaž Zupančič)

Priročnik je edinstven na področju likovne vzgoje predšolskih otrok. Podaja temeljne značilnosti sodobne likovne vzgoje. Opozarja na strokovno napačna početja pedagogov, ki skrbijo za likovno vzgojo predšolskih otrok, in predstavlja didaktične prijeme za izboljšanje stanja. Avtor daje s svojimi predlogi dodatno podporo tudi tistim vzgojiteljem, ki so že usmerjeni k dviganju kakovosti likovnodidaktičnega dela v vrtcih.

Format: 20 × 26 cm, 184 strani, enobarvni tisk, trda vezava

 

Oglejte si nekaj strani iz knjige
(za listanje potrebujete Acrobat Reader)

 

CENA: 25,00 €
v ceno je vključen 5 % DDV

Izdelek je razprodan


Recenzentka: dr. Tonka Tacol

Priročnik uvaja v didaktiko likovne vzgoje predšolskih otrok, ki dobiva v zadnjem obdobju tudi teoretično podlago. Vendar pa je gradiva s tega področja premalo, zato se je avtor lotil dela, ki bo zadostilo tako pedagoškim kot študijskim potrebam.

Avtor želi s knjigo opozoriti na strokovno napačna početja pedagogov, ki skrbijo za likovno vzgojo predšolskih otrok, in jih spreminjati na bolje. Knjiga je pisana na kožo vsem tistim vzgojiteljem, ki so usmerjeni k dviganju kakovosti likovnodidaktičnega dela v vrtcih, saj jim pomaga, da svoj pristop k likovni vzgoji še izboljšajo in tako dodatno prispevajo k likovnemu razvoju predšolskih otrok. Vrlič te pedagoge strokovno podpira in jim ponuja nove ideje za še bolj ustvarjalno delo.
V knjigi so predstavljena tudi nekatera likovna dela šoloobveznih otrok. Ta dela je avtor uporabil za predstavitev likovnih tehnik ali načinov dela, ne pa za prikaz razvojnih stopenj likovnega izražanja.

Uvodni del priročnika govori o vlogi in pomenu likovnega izražanja in predstavi dva različna pristopa k preučevanju otroškega likovnega izražanja. V nadaljevanju avtor opredeli značilnosti in zakonitosti likovnega izražanja predšolskih otrok. Sledijo odgovori na vprašanja o pomenu razvijanja otrokove likovne ustvarjalnosti in argumenti za njeno spodbujanje.

Avtor nato opredeli cilje in naloge likovnega dela s predšolskimi otroki in se loti razmerja med likovnimi področji v tej dobi. Natančno opiše likovne tehnike risanja, slikanja, izdelovaa lepljenk, grafičnega in kiparskega ustvarjanja ter oblikovanja v prostoru. Vrlič opozori tudi na neprimerne likovne tehnike, materiale in orodja pri likovni vzgoji.

V zadnjem delu knjige dobi svoje mesto poglavje o vrednotenju otroških likovnih del po ustreznih kriterijih, o njihovem razstavljanju in o likovnem urejanju otrokovega okolja. Ob koncu se Vrlič dotakne tudi razlik med likovnovzgojnim delom v vrtcu in v šoli.

POGLAVJA: Vloga in pomen likovnega izražanja, Različna pristopa k preučevanju otroškega likovnega izražanja, Likovno izražanje mlajših otrok, Splošne zakonitosti otrokovega psihofizičnega razvoja, Značilnosti likovnega izražanja mlajših otrok, Načela likovne vzgoje mlajših otrok, Likovna področja in likovne tehnike pri likovni vzgoji, Risanje, Slikanje, Odtiskovanje (grafika), Kiparstvo, Oblikovanje prostora, Oblikovalna načela, Splošne zahteve pri pripravi likovnega materiala, Neprimerne likovne tehnike, materiali in orodja pri likovni vzgoji, Likovno vrednotenje, Metode dela, Oblike dela, Teme in motivi, Načrtovanje likovne vzgoje, Vrednotenje otroških likovnih del, Označevanje, opremljanje, arhiviranje in razstavljanje otroških likovnih izdelkov, Likovno urejanje otrokovega okolja, Likovna vzgoja na predšolski stopnji in v osnovni šoli, Razlike med likovno-vzgojnim delom v vrtcu in šoli.