Javna tribuna
Knjige Nakupovalna košarica
Pogoji naročanja

Milan Butina: UVOD V LIKOVNO OBLIKOVANJE

Priročnik za likovne šole

Avtor(ji): Milan Butina

Priročnik je v prvi vrsti namenjen dijakom oblikovnih šol, da bi svojo poklicno izbiro znali umestiti med druge poklice in dejavnosti. Avtor se v knjigi ukvarja predvsem z mestom likovnega oblikovanja v mnoštvu človekovih dejavnosti. Poleg tega zastavlja temelje likovne teorije, ki bi jih moral poznati sleherni izobraženec, zato prispeva k odpiranju likovnega oblikovanja širši javnosti.

Format: 16,5 × 24 cm, 120 strani, večbarvni tisk, trda vezava

 

 

CENA: 22,01 €
v ceno je vključen 5 % DDV

Izdelek je na voljo

št. izvod ovPredgovor: doc. dr. Jaka Bonča
Recenzenta: Nina Šuštaršič, doc. dr. Jaka Bonča

Zbirka: Likovna umetnost

Pri nas edino in celo v svetu redko delo s področja teorije likovnega oblikovanja. Dr. Milan Butina, akademski slikar in likovni teoretik, v priročniku poudarja živo povezanost likovnega oblikovanja z ostalimi družbenimi dejavnostmi.

Knjiga je sad ljubezni do likovnega oblikovanja in do dijakov, ki bodo nekoč oblikovali in ustvarjali naše predmetno in likovno okolje. Namenjena ni le dijakom; z njeno vsebino si bo lahko razširil obzorje in si razjasnil pojme tudi marsikateri študent likovnih panog.

Milan Butina je ob začetku poučevanja predmeta "likovna teorija" opazil, da imajo dijaki kar precej znanja, ki pa je razpršeno in ga ne znajo povezali v smiselno celoto. Knjiga jim zato pomaga tudi pri umestitvi njihove poklicne izbire med druge poklice in dejavnosti.

Avtorjeva želja je bila, da dijaki in učitelji likovnih šol njegovega pristopa ne bi jemali kot edino pravilnega, ampak da bi ga videli kot izziv in ga ustvarjalno dopolnjevali. Tako bo seme likovne teorije lahko padlo na plodna tla in prispevalo k prodoru pomena likovnega oblikovanja v širši družbeni prostor.

Priročnik je zanimiv kot strokovna literatura, še bolj pa kot učbenik. Avtor je z njim uredil področje, kjer je prej vladala tako pojmovna kot terminološka zmeda. Knjiga skuša približati likovno oblikovanje tudi širši javnosti in ga tako odpreti iz ozkih strokovnih krogov. V njej namreč dr. Milan Butina zastavlja tudi temelje likovne teorije, ki bi jih moral poznati sleherni izobraženec. Priročnik podpirajo slike, skice in sheme. Konča se s podrobnim slovarjem pojmov.

POGLAVJA: O človeških dejavnostih, Ustvarjanje spoznanj, Uporaba spoznanj, Kultura, Evolucija, Funkcija, struktura, forma, Likovno oblikovanje.